Jdi na obsah Jdi na menu
 


valná hromada 18.12.2010

 

 
Usnesení z valné hromady sdružení „Hasiči Černý Dub“,
která se konala dne 18.12.2010 v sále v Černém Dubu
 
1.      Bere na vědomí:
- že valné hromady se zúčastnilo 34 členů ze 60, takže valná hromada byla usnášení                  schopná (listina přítomných uložena u p. Holíka
            - zprávu o činnosti za rok 2010
                - zprávu revizní komise
            - plán činnosti na rok 2011
            - zdravici zástupce OZ Homole Ing. Schwarze
            - podnětné diskuzní příspěvky některých členů sdružení
 
      2.      Schvaluje:
-      výsledek hospodaření sdružení za rok 2010
-      p.Pavla Cíchu za člena revizní komise místo p. Gottwalda, který se dlouhodobě       činnosti revizní komise nezúčastňoval
            - finanční sponzorský příspěvek ve prospěch organizátorů tradičního Běhu kolem     Baby v r. 2011 ve výši 1 000,- Kč
            - za nové členy sdružení p.Josefa Fessla, Jiřího Petříčka, Zbyňka Sekyru a Vladimíra         Dánu
            - členský příspěvek ve výši 100,- Kč
 
       3.       Ukládá:
             - pokladníkovi p.Lubošovi Helclovi a předsedovi revizní komise Ing.Ševčíkovi se            členy provést revizi hospodaření sdružení za rok 2010
                                                              Termín : do 31.12.2010

            - výboru sdružení organizovat pravidelně schůze výboru za účelem zabezpečení                       plánu činnosti sdružení v r.2011.